Bảng giá cho thuê xe cẩu Kato Bình Dương

Thông tin bảng giá cho thuê xe cẩu Kato An Mậu

Để cung cấp cho quý khách hàng rõ hơn về mức giá cho thuê xe cẩu tại An Mậu, quý khách vui lòng tham khảo bảng giá cho thuê ở khú vực: Bình Dương, TP.HCM, Biên Hòa, Long An, Đồng Nai, Củ Chi…và các khu vực lân cận.

1. Giá thuê xe cẩu kato theo tháng:

STT

LOẠI XE

SỐ GIỜ LÀM VIỆC

SỐ CA/THÁNG

THÀNH TIỀN

01

Xe cẩu 20 tấn

8 h/ngày

26 ca

65.000.000 – 75.000.000vnđ/th

02

Xe cẩu 25 tấn

8 h/ngày

26 ca

80.000.000vnđ/th

03

Xe cẩu 30 tấn

8 h/ngày

26 ca

90.000.000vnđ/th

04

Xe cẩu 35 tấn

8 h/ngày

26 ca

90.000.000 

– 95.000.000vnđ/th

05

Xe cẩu 40 tấn

8 h/ngày

26 ca

95.000.000

-100.000.000vnđ/th

06

Xe cẩu 45 tấn

8 h/ngày

26 ca

100.000.000

-110.000.000vnđ/th

07

Xe cẩu 50 tấn

8 h/ngày

26 ca

110.000.000-120.000.000vnđ/th

08

Xe cẩu 60- 400 tấn

8 h/ngày

26 ca

Tính theo thời điểm

2. Giá thuê xe cẩu kato theo ca:

STT

LOẠI XE

SỐ GIỜ LÀM VIỆC

SỐ CA LẺ

THÀNH TIỀN

01

Xe cẩu 20 tấn

8 h/ngày

1 ca

3.000.000 – 4.000.000 vnđ/ca

02

Xe cẩu 25 tấn

8 h/ngày

1 ca

4.000.000 – 5.000.000 vnđ/ca

03

Xe cẩu 30 tấn

8 h/ngày

1 ca

5.000.000 – 6.000.000 vnđ/ca

04

Xe cẩu 35 tấn

8 h/ngày

1 ca

6.000.000 – 7.000.000 vnđ/ca

05

Xe cẩu 40 tấn

8 h/ngày

1 ca

6.500.000 – 7.500.000 vnđ/ca

06

Xe cẩu 45 tấn

8 h/ngày

1 ca

7.000.000 – 8.000.000 vnđ/ca

07

Xe cẩu 50 tấn

8 h/ngày

1 ca

7.000.000-9.000.000  vnđ/ca

08

Xe cẩu 60- 400 tấn

8 h/ngày

1 ca

Tính theo công việc,thời điểm

0915.069.900